Byggemodning

Grundene sælges som byggemodnede grunde.

Byggemodningen er gennemført, og købere overtager grundene, som de er og forefindes. Grundene sælges byggemodnet med forsyningsledninger til vand og el, inkl. investeringsbidrag iht. elselskabets leveringsbestemmelser. Prisen indeholder ligeledes et tilslutningsbidrag til det offentlige kloaksystem. Varmeforsyningen i området er fjernvarme.  Der er mulighed for fællesantenne og internet/fiberbredbånd i udstykningen. Alle grundene sælges med en jordbundsprøve.

Udstykkeren anlægger veje og stier og sørger for fremføring af samtlige forsyningsledninger. Boligvejene etableres med græsrabatter i begge vejsider samt gadelys. Der anlægges fællesarealer i forbindelse med udstykningen. Fællesarealerne indgår i en samlet plan for området. Fællesarealer anlægges i græs og med beplantning. Arealerne overdrages til grundejerforeningen til drift og vedligeholdelse, når disse er anlagt.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsesprocent, max. højde m.m.

 

Horsens bygger - Byggemodning

 

Dette er ikke inkluderet i prisen

Grundene forsynes med fjernvarme, hvor køber afholder tilslutningsafgiften. Tilslutningsafgiften til fjernvarmeværket er variabel, og udregnes med baggrund i, hvor mange meter stikledning der er behov for, samt hvor mange kvm man bygger. Nærmere oplysninger herom kan fås hos Horsens Fjernvarmeværk, projektleder Søren Laursen på tlf. 61 14 10 92. eller ssl@fjho.dk

Tilslutningsafgift og stik til fællesantenne og internet/fiberbredbånd afholdes af køber. Afgiften skal betales til det forsyningsselskab, der står for dækningen af området. Der er Stofa, Dansk Kabel TV og Fibia i området. Køber skal selv aftale med byggefirmaet hvilke ledninger, der skal føres med ind i boligen.  

Køber afholder selv udgifter til forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på egen grund. Det gælder også ledningsføring fra et kabelskab til grundens skel, når kabelskabet ikke er placeret i grundens skel. Det gælder ligeledes, kloaksystemet inden for det solgte areals skel, samtlige stikledninger på grunden og også vandstik fra målerbrønd til hus.

 

 

Salgsinformation

Byggegrundene på Renrosen vil være i offentligt udbud hen over påsken. Grundene vil herefter være til salg ved almindeligt frit salg, efter først-til-mølle princippet. Grundene vil blive solgt på de almindelige vilkår for grundsalg. Grundene kan i udstillingsperioden købes hos Horsens Kommune, som vil være til stede i byggeudstillingen hver søndag. Hos EDC Ejendoms Centret tilbyder vi møder med gennemgang af ledige grunde, hjælp til køb af grundene, info om byggemodning, handelsvilkår samt rådgivning omkring jordbundsforhold og eventuel indhentning af tilbud hos byggefirmaer. Vi kan også være behjælpelige med vejledning om, hvilke forhold man skal være opmærksomme på.

Kontakt os for en uforpligtende snak på tlf. 75 62 23 00 eller pr. mail edcprojekt@edc.dk

Værd at vide mere om: