Hvorfor vælge området ved Provstlund

Provstlund ligger i et familievenligt kvarter, tæt ved Silkeborgvej, med kort afstand til den Østjyske Motorvej

Når man kører gennem Provstlund i dag er det ikke til at forstå, at der for blot få år siden var åbne marker samt en ældre landejendom. Siden byggemodningen af første etape i 2012 er der sket rigtig meget – her er kommet en masse nye vejnavne til og byggerierne er skudt op i hobevis. Alt sammen, hvor der nøje er tænkt over områdets og vejenes udformning, så udstykningen i dag snor sig med masser af friarealer og stier, og passer perfekt ind med den omkransende natur i form af skov, eng og søer.

Her er masser af store grunde med god luft omkring sig, et par steder mindre tæt-lav byggerier og senest er der også kommet rækkehuse til. Terrænet er kuperet flere steder, som giver hyggelige områder og ikke mindst en god dynamik i byggestilen. Her er mulighed for at bygge nogle spændende boliger, hvilket man må sige at mange har benyttet sig af.

Den sidste del af udstykning i Provstlund er nu byggemodnet, og går man en tur i området kan man rigtigt fornemme hvor lækkert det hele er. Grundene her i sidste etape er højt beliggende og mange af grundene har en skøn udsigt over Lund by, engarealer og skov. Desuden grænser mange af grundene op til friarealer, hvilket giver masser af luft omkring sig til trods for at man bor i et villakvarter.